Unaprijeđenje poslovnih procesa nadogradnjom CRM i ALM sustava.

Podaci o projektu

Naziv projekta: Unaprijeđenje poslovnih procesa poduzeća WEB Marketing d.o.o. nadogradnjom CRM i ALM sustava KK.03.2.1.19.0805

Korisnik: WEB Marketing d.o.o., Medarska 56/b, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 524.889,68 kn

Bespovratna sredstva: 253.442,62 kn

Vrijeme provedbe: 01.10.2019. - 01.03.2021.

Opis projekta:

Društvo WEB Marketing d.o.o. će kroz provedbu projekta „Unapređenje poslovnih procesa poduzeća WEB Marketing d.o.o. implementacijom CRM i ALM sustava“ nadograditi postojeći Customer Relationship Management softver i Application Lifecycle Management sustav, čime će unaprijediti i optimizirati poslovne procese u sklopu šest poslovnih funkcija unutar Društva. Projekt će doprinijeti učinkovitijoj organizaciji rada, unaprijediti proces izrade naprednih web rješenja i web aplikacija po mjeri te poboljšati interakciju s klijentima i položaj Društva na tržištu.

Ciljevi i rezultati projekta:

Projekt će pridonijeti rješavanju središnjeg problema tako što će se kroz automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa znatno povećati učinkovitost rada i poslovanja u cjelini te povećati razinu tehnološke spremnosti Društva za povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije. Projekt će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje za 35% i dodatnim zapošljavanjem jedne osobe.

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti:

WEB Marketing d.o.o. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Mate Boban

Email: mate.boban@wem.hr
Tel: + 385 1 38 17 757

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr
https://opzo-opkk.hr/

     
            Europska unija

       Zajedno do fondova EU

 
 Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća WEB Marketing d.o.o., Medarska 56/b, Zagreb
vrh stranice